زمان فعال شدن قابلیت های صوتی بیکسبی فاش شد

تاریخ فعال شدن ویژگی‌های صوتی دستیار هوشمند بیکسبی سامسونگ در ردیت فاش شد.