با هوندا آکورد ۲۰۱۸ آشنا شوید

هوندا از مدل ۲۰۱۸ آکورد رونمایی کرد که با ارتفاع و طول کمتر ولی عرض بیشتر نسبت به مدل فعلی، ازنظر فنی نیز بهینه‌سازی شده است.