یادداشتی به مناسبت سی سالگی سری Metal Gear

به مناسبت سی سالگی مجموعه Metal Gear در این مقاله به شانزده سال پیش برمی‌گردیم و نگاهی به Metal Gear Solid 2 می‌اندازیم.