گوگل از یادگیری ماشین برای بررسی اپلیکیشن‌ها در پلی استور استفاده می‌کند

گوگل به کمک تکنیک‌های جدید و یادگیری ماشین، به مقایسه‌ی اپلیکیشن‌های موجود در پلی‌ استور می‌پردازد.