کاهش فروش سرفیس منجر به افزایش فروش محصولات دل شده است

آمارهای جدید نشان می‌دهند که کمپانی دل با عرضه‌ی کامپیوترهای دو در یک، موفقیت خوبی در بازار تجاری کسب کرده است.