نکات مهم در تکمیل نمونه اولیه محصول یا MVP

طراحی اولیه‌ی محصول، به معنای موفقیت نهایی استارتاپ نیست. نمونه‌ی اولیه‌ی کالا باید مورد آزمایش قرار بگیرد و پروسه‌ی تکمیل خود را طی کند تا به مرحله‌ی تولید برسد.