ممنوعیت استفاده از محصولات کسپرسکی توسط دولت آمریکا

دولت آمریکا به‌دلیل نگرانی از رابطه‌ی احتمالی کسپرسکای با دولت روسیه، استفاده از محصولات این شرکت توسط سازمان‌های دولتی را ممنوع کرده است.