۱۲ فناوری جذاب که در آینده به خودروها راه پیدا می‌کنند

اخیرا در رویدادی با نام جامعه‌ی مهندسان اتومبیل که در دیترویت برگزار شده است، ۱۲ فناوری جذاب در حوزه‌ی خودرو معرفی شده‌اند.