کیا و بی‌ ام‌ و، برندگان مسابقه‌ی طراحی IDEA

محصول مفهومی کیا تلوراید و بی‌ام‌و سری 5 جدید، به‌عنوان برندگان مسابقه‌ی طراحی IDEA معرفی شدند.