آیا رفتن به دانشگاه برای فرزندان شما ضروری است؟

خیلی از والدین فکر می‌کنند وظیفه‌ی آن‌ها این است که هزینه‌ی ادامه تحصیل فرزندشان را بدهند و انتظار دارند که فرزند آن‌ها بعد از ادامه تحصیل، بتواند شغل مناسبی پیدا کند؛ در حالی که باید روی استعداد فرزندشان کار کنند.