کدام کمپانی‌ها از اطلاعات و حریم خصوصی کاربران بهتر محافظت می‌کنند؟

بنیاد Electronic Frontier هفتمین گزارش سالانه‌ی خود در مورد بهترین کمپانی‌ها از نظر حفاظت از اطلاعات و حریم خصوصی کاربران را منتشر کرده است.