تقابل اپل و مایکروسافت: رقبای دیرینه شبیه هم می‌شوند

اپل و مایکروسافت دو رقیب سنتی در عرصه‌ی فناوری هستند؛ ولی به نظر می‌رسد تلاش اپل برای شبیه‌تر شدن به مایکروسافت از تلاش متقابل مایکروسافت بیشتر باشد.