اپل: ایمجینیشن سال ۲۰۱۵ از تصمیم ما برای تولید تراشه گرافیکی اختصاصی آگاه شد

اپل پس از اعلام اینکه ایمجینیشن از سال ۲۰۱۵ از تصمیم این کمپانی آگاه بوده، حال درصدد جذب متخصصان این کمپانی بریتانیایی است.