هواوی در یک ماه بیش از ۱ میلیون آنر 9 فروخته است

آنر ۹ به عنوان آخرین گوشی عرضه شده از برند آنر، در ۲۸ روز اول فروش خود بیش از ۱ میلیون دستگاه فروخته است.