مشترکان آمازون پرایم از تلویزیون های کابلی و ماهواره ای بیشتر می‌شوند

پیش‌بینی‌های انجام‌شده نشان از این دارد که تعداد مشترکان آمازون پرایم از تعداد مشترکان تلویزیون‌های ماهواره‌ای و کابلی پیشی خواهد گرفت.