سیستم عامل لینوکس فدورا 26 منتشر شد

نسخه‌ی ۲۶ توزیع لینوکس فدورا منتشر شده است و می‌توانید آن را دانلود کنید.