استالاگمیت‌های غار قلعه کرد، آینده‌ آب و هوایی بسیار بد خاورمیانه را پیش‌بینی می‌کنند

در چند سال گذشته به‌وضوح متوجه این شده‌ایم که آب و هوا نسبت به گذشته تغییراتی داشته است؛ اما اوضاع قرار است از این هم بدتر شود.