توقف تولید خودروهای دیزلی و بنزینی در فرانسه از سال 2040

طبق اعلام دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهور جدید فرانسه؛ این کشور از سال 2040 به بعد اجازه تولید خودروهای بنزینی و دیزلی را نخواهد داد.