تلاش شبکه‌های اجتماعی برای کسب حق پخش خلاصه بازی‌های جام جهانی

برطبق گزارش‌های جدی،  رقابت نفس‌گیری بین شبکه‌های اجتماعی برای کسب حق پخش خلاصه‌ی بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ وجود دارد.