امروز گرم‌ترین روز تهران در یک هفته‌ی آینده خواهد بود

دمای استان تهران امروز به بیشترین مقدار خود طی ۸ روز آینده می‌رسد. این دما در آفتاب ۴۵ درجه‌ی سلسیوس و در سایه ۴۰ درجه‌ی سلسیوس خواهد بود.