۱۸ تیر: قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب

۸ سال پیش در چنین روزی مهدی آذر یزدی نویسنده داستان‌های کودکان در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۸۸ در بیمارستان آتیه‌ی تهران و در ۸۷ سالگی چشم از جهان فروبست.