۳ سوالی که کارآفرینان باید از خودشان بپرسند

این سه سوال را خودتان بپرسید و کارآیی و توانایی تصمیم گیری درست برای جهت‌دهی درست و پیشرفت دادن به کسب و کار نوپایتان را بسنجید.