میوه‌ ها و غذاهای بدون مواد شیمیایی: تعابیری نادرست از نظر علمی

یک استاد شیمی استرالیایی دست به ارائه‌ی داده‌هایی زده تا برای مردم عادی ثابت کند که بخش عظیمی از ترس آنها از مواد غذایی شیمیایی و سنتزشده بی‌مورد است.