تسلا بزرگ‌ترین تاسیسات ذخیره انرژی را در استرالیا می‌سازد

تسلا به دنبال احداث بزرگ‌ترین تاسیسات لیتیوم یونی برای ذخیره‌سازی انرژی در یک مزرعه‌ بادی در استرالیا است.