یک استاد ایرانی، نایب رئیس آکادمی جهانی ریاضی - شیمی شد

دکتر ایرانمنش، عضو هیئت علمی دانشکده و استاد تمام گروه ریاضی دانشگاه تربیت مدرس، به‌عنوان نایب رئيس آکادمی جهانی ریاضی-شیمی انتخاب شد.