پیش بینی رشد ۱۴ درصدی سود ال جی با وجود عملکرد ضعیف بخش موبایل

ال‌جی پیش‌بینی خود از عملکرد مالی سه ماهه‌ی دوم را منتشر کرده که براساس آن ال‌جی با وجود عملکرد ضعیف بخش موبایل،  سود ۱۴ درصدی را برآورد کرده است.