اولین آسانسور بدون کابل دنیا معرفی شد

اولین آسانسور بدون کابل دنیا با استفاده از تکنولوژی مگلو به صورت افقی و عمودی حرکت میکند. در ادامه‌ی مقاله با زومیت همراه باشید.