ویدیوی جعبه گشایی؛ اساس کار یک استارتاپ جدید

استارتاپ Packagd در حال سرمایه‌گذاری کردن روی ویدیوی جعبه‌گشایی است تا از این طریق سبک جدیدی برای فروش محصولات مرتبط با تکنولوژی ارائه دهد.