تاریخچه تلفن

بعد از اختراع تلفن در سال 1870 شکل ظاهری این وسیله تا حد زیادی تغییر کرد. حال به بهانه دهمین سالگرد عرضه آیفون، می‌خواهیم نگاهی به تاریخچه تلفن ها و سیر تکاملی آنها، 80 سال پیش از تولید این گوشی داشته باشیم. بیش از 100 سال پیش بود که الکساندر گراهام بل (Alexander Graham Bell)، اولین دستگاه ...

نوشته نگاهی به تاریخچه و سیر تکاملی تلفن ها، 80 سال پیش از تولید اولین آیفون اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.