مصرف برق در کشور به مرز هشدار رسید

مصرف برق در چند روز اخیر هم‌زمان با گرم‌تر شدن هوا در کشور، افزایش بی‌سابقه‌‌ای داشته؛ به‌طوری که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رکورد زده است.