فورد F-22 رپتور؛ تلفیقی از پیکاپ و هواپیمای جنگنده

فورد مدل خاصی از پیکاپ F-150 را معرفی کرده است که از جنگنده‌ی F-22 الهام گرفته شده و قرار است برای امور خیریه به حراج گذاشته شود.