شبکه‌های عصبی مصنوعی راه حلی برای نمایش جهان کوانتومی

یکی از مشکلاتی که موضوعات کوانتومی با آن‌ روبه‌رو هستند، مسئله‌ی نمایش دادن حالت‌های کوانتومی است. محققان راه حلی جدید و کاربردی برای غلبه بر این مشکل ارائه داده‌اند.