بنتلی فلايين اسپر ديزاين، با تولید محدود به ۱۰۰ دستگاه

بنتلی نسخه‌ای ویژه از مدل سدان فلایینگ اسپر را معرفی کرده است که تنها یک‌صد دستگاه از آن به تولید خواهد رسید.