۳ راه آسان برای افزایش اعتماد به نفس در فروش محصول

گاهی ‌اوقات فروختن محصولات، بیشتر از یک استراتژی هوشمندانه به اعتمادبه‌نفس کارشناس فروش احتیاج دارد و این مهارت تنها با تمرین کردن حاصل می‌شود.