موضع وزیر صنعت در مورد قیمت پژو 2008

وزیر صنعت معدن و تجارت در مصاحبه کوتاهی که با صدا و سیما داشت، در مورد قیمت پژو 2008 اظهار نظر کرد.