ساخت دستگاهی جدید با توانایی ساخت شکل‌هایی از حیات به صورت کاملا مصنوعی

ماشین جدیدی ساخته شده است که توانایی تولید ارگانیزم‌هایی زنده بدون دخالت انسان را دارد و امید می‌رود که برای ایجاد حیات سنتزی روی زمین و مریخ به کار رود.