بازیافت زباله‌های فضایی

بخش های جدا شونده از راکت تا رساندن ماهواره به مدار بخشی از زباله های فضایی هستند؛ زباله هایی که می توانند سکونتگاه بشر در فضا باشند. در راستای فعالیت ناسا برای فرستادن و اسکان انسان در اعماق فضا، این سازمان به دنبال محل‌های سکونت جدید در فضا است. شرکتی به نام نانوراکس طرحی در ...

نوشته زباله های فضایی ، سکونتگاه بشر در فضا خواند شد! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.