درآمد اپ استور در سال 2017 از مجموع درآمد کلی اپل در سال 2007 بیشتر است

درآمد فروشگاه اپ‌استور اپل در نیمه‌ی اول سال جاری از مجموع درآمد تمام بخش‌های این کمپانی در سال ۲۰۰۷ بیشتر است.