در این مطلب قصد داریم با اصطلاح هایپرسونیک آشنا شده و تاریخچه ساخت هواپیماهای ابرصوت و تلاش بشر برای رسیدن به سرعت فراصوت را بررسی کنیم. شاید هر کسی از اصطلاح Hypersonic تعریف خاص خود را داشته باشد اما در کل منظور از این کلمه، سرعت بیشتر از 5 برابر سرعت صوت یا 5 ماخ ...

نوشته تلاش بشر برای رسیدن به سرعت فراصوت و تاریخچه ساخت هواپیماهای ابرصوت اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.