سامسونگ در انتخاب زبان های بیکسبی مشکل دارد

انتشار نسخه‌ی انگلیسی و چینی دستیار هوشمند بیکسبی سامسونگ با تاخیر همراه شده است. به نظر می‌رسد سامسونگ در انتخاب زبان برای این دستیار صوتی با مشکلاتی روبه‌رو است.