کوالکام اولین سنسور اثر انگشت ترکیب شونده با نمایشگر و فلز را معرفی کرد

کوالکام سنسور اثر انگشت جدیدی معرفی کرده که می‌توان آن را با نمایشگر و هر ماده‌ی دیگری ترکیب کرد، از این‌رو تولید گوشی‌ها با سنسور اثر انگشت روی نمایشگر نزدیک است.