طرح‌ مفهومی ابرخودروها در کلاس شوتینگ بریک

استودیو طراحی یازددیزاین طرح‌هایی از چهار ابرخودرو منتشر کرده است که در قالب مدل‌های شوتینگ بریک طراحی شده‌اند.