نگذارید کارمندانتان بزرگ‌ترین خطر امنیتی شرکت باشند

مجرم‌های سایبری و اینترنتی، از کارمندان به‌عنوان راحت‌ترین روزنه‌ی نفوذ به سیستم‌های کسب‌وکارهای کوچک استفاده می‌کنند. شما چطور می‌توانید از شرکت خود محافظت کنید؟