موضع رسمی وزارت صنعت و معدن درباره قیمت پژو 2008

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص قیمت خودروی پژو 2008 و حواشی پیرامون آن توضیحاتی را ارئه کرد.