قیمت گذاری امکانات اختیاری رولزرویس داون

رولزرویس داون کانورتیبل دارای امکاناتی است که قیمت خرید آن را با قیمت خرید یک منزل، یکسان کرده است.