رادیوی اینترنتی؛ محصول بزرگ آینده تسلا

برپایه‌ی برخی گفته‌ها شاید محصول بزرگ بعدی تسلا، یک سرویس رادیوی اینترنتی برای خودروها باشد. این سرویس امروزه در خودروهای لوکس محبوب است.