بررسی برنامه ناسا برای ساخت فضاپیماهای خودکار با استفاده از هوش مصنوعی

استفاده از هوش مصنوعی در کاوشگرهای فضایی می‌تواند به عنوان یک گام بزرگ در بهبود سرعت و کیفیت عملکرد فضاپیماها تلقی شود.