افزایش فشار روسیه بر تلگرام به‌ دلیل نگرانی‌های امنیتی

سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB)، روز دوشنبه اعلام کرد برنامه‌ی تلگرام توسط تروریست‌ها و به‌منظور انجام اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.