آمازون سرویس ترجمه اختصاصی خود را برای رقابت با Google Translate توسعه می‌دهد

آمازون در حال توسعه‌ی سرویسی است که به توسعه‌دهندگان اپلیکیشن و وب‌سایت‌های مبتنی بر AWS امکان ترجمه‌ی محتوا را می‌دهد.