۵ تیر: تولد ویلیام تامسون

۱۹۳ سال پیش در چنین روزی ریاضیدان، فیزیکدان و مهندس بریتانیایی ویلیام تامسون که یکی از بزرگترین دانشمندان قرن ۱۹ میلادی بوده است چشم به جهان گشود.